Kvinnor + krig + genus = explosivt

Amerikanska sjuksköterskor anländer till Normandie i juni 1944.
Amerikanska sjuksköterskor anländer till Normandie i juni 1944.

Jag har knappt två månader kvar tills det är dags att lämna  manus på min kommande bok Kvinnor i strid. Den ska vara klar till bokmässan i höst. Jag kommer att prata om den på ett seminarium där. I boken tar jag upp en rad aspekter på ämnet kvinnor och krig. Jag skriver om arméns följeslagerskor, piloterna, sjuksystrarna, prickskyttarna, marketenterskorna, könsöverskridarna, läkarna… Från 1600-talet och framåt.

Jag väljer att använda ordet ”strid” i titeln eftersom jag vill vidga begreppet. Uppdelningen av krigets deltagare i civila och soldater är sällan rättvisande eller adekvat och har, historiskt sett, ofta haft mer med kön än uppgifter att göra.

Följ arbetet på instagram: @warladies 

Lämna ett svar