Böcker

omslagKvinnor i strid

Kvinnor i strid (Historiska Media 2016), handlar om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig från 1600-talet och framåt. I den vill jag ge en ny bild av militärhistorien, en där kvinnorna fokuseras. Men också en ny bild av kvinnohistorien, där kriget fokuseras.

Ämnet är brännande såtillvida att de två storheterna kvinnor och krig i allmänhet ses som motsatser. Krig är man’s business sägs det – iallafall om vi ser kvinnor som något annat än offer. Men det är fel, menar jag, och i boken berättar jag varför.

Kvinnor i strid finns också i pocket.

Stig Lindberg – Människan, formgivaren

Våren 2014 utkom jag med en biografi över formgivaren Stig Lindberg. I boken följer jag Stig från från barndomen i Umeå fram till hans död San Felice Circeo i Italien 1982. Min ambition har varit att sätta in Stig Lindberg i ett historiskt sammanhang – Folkhems-Sverige. En tid som redan känns ganska avlägsen. När Sverige genomgick gick från ”ett lortsamhälle” – för att tala med författaren Lubbe Nordström – till en modern välfärdsstat. Jag har intervjuat kollegor och familj för att försöka ge en bild inte bara av konstnären och formgivaren utan också av människan Stig Lindberg.

Boken är utgiven på förlaget Historiska Media.

Skyddsomslag_Lindberg-henki.indd

Hästens tid – rid- och stridskonst under stormaktstiden

Jag har också skrivit boken Hästens tid – rid- och stridskonst under stormaktstiden,  som kom ut 2008 på Historiska Media. Den ger ett annorlunda perspektiv på 1600- och 1700-talets samhälle. Under den här tiden, präglad av krig och ökad statusmedvetenhet, hade hästen en central roll.  Dels som högt värderat konstföremål, dels som militär förbrukningsvara.

Innehåll:
1. Att sätta sig på sina höga hästar – om hästens intåg i krigsmakten
2. Capriole och carrière – om ridlärornas renässans
3. Karl XI:s karusell – om en ringränning inspirerad av Frankrikes kung Sol
4. … Den skönaste gestalt Gud givit världen – om hästen som statussymbol
5. Den blödande stommen – om hästen som krigsmaskin
6. Skjut inte förrän du ser fienden i vitögat – om Rutger von Ascheberg och det svenska kavalleriets taktik
7. Universalhästen – om ryttarhästar och klippare
8. Skjutvapen och hästar passar inte ihop – om att vara häst på Karl XII:s tid
9. Idel ädel andalusier – om stodgångar och stuterier
10. En kunglig generalmönstring – om när Karl XII dömde ut halva Livregementet