Böcker

Glömda soldater

Min senaste bok heter Glömda soldater – Kvinnorna i andra världskriget (2022). I den följer jag ett antal kvinnor från olika delar av världen under krigsåren 1939–45. Bland andra en brittisk luftvärnsofficer, en polskjudisk partisan, en finsk kantinlotta, en amerikansk sjuksköterska i Indien och Burma, en tysk Wehrmachtshelferin, en dansk motståndskvinna, en sovjetisk prickskytt och en svensk lotta som jobbar på Försvarsstaben.

Sagt om boken:

»Anna Larsdotter har inte bara lyft fram okänd kvinnohistoria i ljuset – hon har också förnyat den militärhistoriska fackboksgenren och gjort den angelägen och universell … Hela hennes projekt är så skickligt genomfört att denna kvinnohistoria växer till något stort och universellt. Det blir en skildring av Det Eviga Kriget som socialt system, logistisk labyrint, kulturellt tillstånd, existentiell belägenhet och – inte minst – en golgatavandring för tusen sinom tusen enskilda individer.« Militär Historia

Läs mer om Glömda soldater här.

omslag

Kvinnor i strid

Kvinnor i strid (Historiska Media 2016), handlar om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig från 1600-talet och framåt. I den vill jag ge en ny bild av militärhistorien, en där kvinnorna fokuseras. Men också en ny bild av kvinnohistorien, där kriget fokuseras.

Ämnet är brännande såtillvida att de två storheterna kvinnor och krig i allmänhet ses som motsatser. Krig är man’s business sägs det – iallafall om vi ser kvinnor som något annat än offer. Men det är fel, menar jag, och i boken berättar jag varför.

Kvinnor i strid finns också i pocket.

Skyddsomslag_Lindberg-henki.indd

Stig Lindberg – Människan, formgivaren

Våren 2014 utkom jag med en biografi över formgivaren Stig Lindberg. I boken följer jag Stig från från barndomen i Umeå fram till hans död San Felice Circeo i Italien 1982. Min ambition har varit att sätta in Stig Lindberg i ett historiskt sammanhang – Folkhems-Sverige. En tid som redan känns ganska avlägsen. När Sverige genomgick gick från ”ett lortsamhälle” – för att tala med författaren Lubbe Nordström – till en modern välfärdsstat. Jag har intervjuat kollegor och familj för att försöka ge en bild inte bara av konstnären och formgivaren utan också av människan Stig Lindberg.

Boken är utgiven på förlaget Historiska Media, men är tyvärr slutsåld.

2023 utkom boken Harriet Tubman – ett liv i förlaget Nypon & Viljas lättlästa biografiserie.

Harriet föddes som slav i USA kring 1820, lyckades rymma och levde sedan som en fri människa i nordstaterna, där slaveri var förbjudet. Under rymningen fick Harriet Tubman kontakt med Underjordiska järnvägen, en organisation som hjälpte slavar att fly slaveriet. Efter att hon själv blev fri arbetade Harriet Tubman för Underjordiska järnvägen och hjälpte många slavar till frihet.

Hästens tid

Jag har också skrivit boken Hästens tid – rid- och stridskonst under stormaktstiden,  som kom ut 2008 på Historiska Media. Den ger ett annorlunda perspektiv på 1600- och 1700-talets samhälle. Under den här tiden, präglad av krig och ökad statusmedvetenhet, hade hästen en central roll.  Dels som högt värderat konstföremål, dels som militär förbrukningsvara.

Här kan du läsa lite mer om boken.

Innehåll:
1. Att sätta sig på sina höga hästar – om hästens intåg i krigsmakten
2. Capriole och carrière – om ridlärornas renässans
3. Karl XI:s karusell – om en ringränning inspirerad av Frankrikes kung Sol
4. … Den skönaste gestalt Gud givit världen – om hästen som statussymbol
5. Den blödande stommen – om hästen som krigsmaskin
6. Skjut inte förrän du ser fienden i vitögat – om Rutger von Ascheberg och det svenska kavalleriets taktik
7. Universalhästen – om ryttarhästar och klippare
8. Skjutvapen och hästar passar inte ihop – om att vara häst på Karl XII:s tid
9. Idel ädel andalusier – om stodgångar och stuterier
10. En kunglig generalmönstring – om när Karl XII dömde ut halva Livregementet