Föredrag

  • Den 2 april klockan 18 pratar jag om Stig Lindberg på Flygvapenmuseum i Linköping, som en del av museets föreläsningsserie om 1950-talet.

Jag håller gärna föredrag om ämnet kvinnor och krig och om genushistoria kopplat till försvarsmakten. Föreläsningarna kan vara fokuserade på olika tidsperioder eller områden. Jag talar gärna om lottakårens historia, speciellt under beredskapstiden, samt om kvinnors uppgifter under andra världskriget generellt. Om det senare skriver jag just nu en bok.

Ett annat ämne jag ofta föreläst om är folkhemmets design, med Stig Lindberg i centrum.

Jag har hållit föredrag på en lång rad platser, från lokala bibliotek och föreningar till museer som Armémuseum och Vasamuseet. Jag har också pratat inför personal i Försvarsmakten.

Boka föredrag genom att mejla mig.