Föredrag

24.8 Föredrag om mäns och kvinnors deltagande i krig ur ett historiskt perspektiv under Trängregementets temadag ”Plikt”. Skövde.

17.10 Föredrag på Marinmuseum, Karlskrona, om kvinnor som deltagit i krig i historien – med fokus på flottan och marinen.

4.12 Föredrag om kvinnor i strid på Kulturhuset i Trollhättan. Arrangör Clios vänner. Se programmet här.

Boka föredrag genom Författarcentrum Syd, eller genom att mejla mig.

Comments are closed.