Varför bara killar?

Nu läser jag en mycket intressant bok: Joshua S Goldsteins War and Gender – how gender shapes the war system and vice versa (Cambridge 2001). I kapitel 2, som jag ägnat dagen åt (sittande i soffan medan regnet öser ner utanför fönstret) undersöker Goldstein ett antal parametrar för att försöka varför det nästan bara är män som för krig.

Han försöker att gå till botten med de argument som brukar komma fram (i de fall man alls diskuterar detta förhållande som präglat världen sen urminnes tider): att krigiskheten ”sitter i generna” på mannen, att män är fysiskt starkare och oräddare eller att krigföring är en förlängning av mäns ”naturliga” testosteronstinna aggressivitet.

Men om det är biologiska parametrar som styr världens befälhavare när de sätter samman sina arméer borde väl inte dessa nästan alltid ha bestått av hundra procent män? För de snabbaste kvinnorna är, statistiskt sett, alltid snabbare än de långsammaste männen, de starkaste kvinnorna alltid starkare än en icke oväsentlig mängd män, adrenalinproduktionen, som är en av de viktigaste effekterna av strid, är inte könsbunden. Den större benägenhet för aggressivitet som tycks finnas hos män är inte på långt när så omfattande eller så klarlagd att den borde motivera historiens totala dominans av manliga soldater.

Och, inte att förglömma, det finns många män som inte varit det minsta motiverade att kriga, medan det finns (och har funnits) kvinnor som gärna skulle ställt upp för sin nation eller furste eller vad det nu kunnat vara fråga om.

Hur mycket samhällen än varit upptagna i krig – som t ex Sovjetunionen eller Tyskland under andra världskriget – så har det ändå inte motiverat att mindre lämpade män bytts ut mot mer lämpade kvinnor, eller att denna enorma mänskliga resurs tagits tillvara i en betydligt större grad.

Varför?

(Borde förresten inte hästens inträde i krigsmaskinen ha betytt att kvinnor i högre grad användes i arméerna? Ridning är något som båda könen kan utföra med samma skicklighet och på exakt samma villkor. Och de allt lättare vapnen borde medföra att det fysiska övertag män haft inte längre spelar så stor roll. Men någon sådan utveckling har vi inte sett i någon högre grad.)

Hoppas verkligen Goldstein sitter inne med svaret.

Lämna ett svar