Turism som känns fräsch

Dags för genusmedveten turism i Botswana. Chobe Game Lodge.
Safariguiderna på Chobe Game Lodge i Botswana.

Arbetet med min bok om kvinnor och krig fortsätter och det ligger högar av litteratur på mitt skrivbord. Jag finner många intressanta individuella historier som gör mig glad – över att de trots allt går att hitta. Det jag skriver om är ju, huvudsakligen, kvinnor som deltagit i aktiv strid snarare än kvinnor i sin traditionella militära roll, som ”offer”.

Det senare är ju annars en lång och never ending story. Det är lätt att bli beklämd över kvinnors utsatthet i krig och också förbannad. Att det pågår i århundrade efter århundrade och att det ibland nästan tycks som om det – spelet om, mot, för! kvinnorna – är drivkraften. Och jag tänker också: varför gör vi inget åt det? Varför har vi i tusentals år aldrig lyckats vända på steken och visa att vi inte tycker det är okej att primärt vara – eller ses som – offer längre?

Och i nästa steg: varför har det inte funnits större nyfikenhet på hur denna offerroll sett ut i historien? Eller mer allmänt, hur det det ena könet haft det i olika epoker och samhällen?

Det är ju av nyfikenhet och vetgirighet som ny kunskap blir till, nya bilder skapas av historien, och därmed av framtiden.

Man kan ju se det som en möjlighet – tänk så mycket det finns kvar att upptäcka. En halv värld väntar på att kliva fram och bli belyst, beundrad, granskad, kritiserad.

En artikel i Guardian om Gender Responsible Tourism var inspirerande läsning idag. Om företag och initiativ inom resebranschen som fokuserar och lyfter fram det ena könets erfarenheter, allt det som inte varit så väl känt eller representerat. Kanske underbetalt, eller taget för givet, eller betraktat som ointressant eller vad det nu kan vara.En typ av turism som är bra både för den som reser och den som har upplevelser eller produkter att erbjuda.

Tips: Som genusmedveten turist i t ex Tanzania kan man välja en rundtur som heter ”See Tanzania Through the Eyes of its Women”. Man kan då packa ner boken World of Women: Tanzania, ett nytt guidebokskoncept som tydligen ska finnas även om andra länder.

Den som reser till Delhi kan anlita Women on the road för transporter. I Botswana kan du åka på safari med den coola helkvinnliga guidegruppen på Chobe Game Lodge (se bilden ovan).

Såklart det finns efterfrågan på detta. Jag vill ha fler GRT-tips, från alla länder. Den interaktiva kartan på GRT: sajt är ju långt ifrån fullständig.

Lämna ett svar