Vikten av ett arbetsrum

arbetsrumHar inrett ett rum på min tillfälliga adress. Det går bra att skriva här. Allt är gammalt och slitet förutom ett litet skåp som min son gjort i slöjden. I detta skåp, som fortfarande doftar rent trä, ska finnas en liten styrketår för stunder när jag kör fast. Koppen som jag dricker mitt kaffe ur är kanske från ett nedlagt mentalsjukhus.

Citerar Virginia Woolf ur Ett eget rum: ”Sålunda utrustad, sålunda förtröstansfull och spörjande, begav jag mig iväg att söka sanningen.”