Boken om andra världskrigets kvinnor kommer 2 maj

Min andra bok om kvinnor och krig utkommer (efter en del förseningar!) i maj.

Glömda soldater handlar om de hundratusentals kvinnor som deltog i andra världskriget, kvinnor som sällan finns med i de böcker som skrivits om konflikten.

De befann sig på alla fronter, som sjuksköterskor, piloter, prickskyttar, partisaner, agenter, kökspersonal, luftvärnssoldater, signalister och tolkar. Deras drivkrafter var pliktkänsla och patriotism, men också en längtan efter frihet och att spränga de gränser som tidens kvinnoroll satte upp. Fördomar och diskriminering följde dem, men också beundran och tacksamhet. 

I boken får vi följa ett tjugotal kvinnor på uppdrag i andra världskrigets Europa, USA och Asien: Thelma Sanders, sjuksköterska i Kina och Burma, Maija Kitunen, kantinlotta i Karelen, Francis Slanger som går i land i Normandie efter D-dagen, Gunborg Hagberg, signallotta på försvarsstaben i Stockholm, Roza Sjanina, prickskytt i Röda armén, Hedda Lundh, aktiv i den danska motståndsrörelsen, Mary Churchill, officer i luftvärnet och Ilse Hannes, Helferin i tyska Wehrmacht. 

Möt dem mitt i deras uppdrag — på plats i krigets verklighet.