”Fattiga flickor valde ofta bort sitt dotternamn”

Jag har intervjuat språkforskaren Sonja Entzenberg, som forskar om kvinnors släktnamn under perioden 1860–1920. Extra intressant för mig, som valde att byta från ett -son till ett -dotternamn när jag var i tjugoårsåldern.

Sonja berättade för mig hur hur modernisering och urbanisering under decennierna kring sekelskiftet 1900 avspeglades i hur svenskarna valde sina namn. Det gamla, individualiserade bruket med primärpatronymikon – alltså att en person lägger till ett -dotter eller -son till faderns namn – försvann vid den här tiden.

Eller snarare var det så att -dotter försvann, medan -son-namnen förvandlades till släktnamn som ärvdes mellan generationerna.

Läs hela artikeln på Populär Historias webb.