Tankar inför Historiskan II

Historiskans-loggaHistoriskan har haft en kampanj på Kickstarter för att finansiera nästa nummer av papperstidningen. Första utgåvan kom ju i våras och blev enormt uppmärksammad. Nu är kampanjen i mål – och redaktionen har fått in de pengar som behövs! Ett andra nummer kommer i december, enligt Eva Bonde som är redaktör och driver sajten. Roligt tycker alla vi som vill ha en jämställd historieskrivning. (Jag hoppas får vara med och skriva.)

Sen kommer nästa fråga – hur ser en sådan jämställd historieskrivning ut? Det handlar såklart om vem vi lyfter fram (kvinnor med makt men också de som inte har haft makt – stämmer det verkligen och varför isåfall?), men inte bara. Det handlar också om själva skrivsättet, på vilket sätt vi presenterar historien genusmedvetet.

Ett slags dubbelt handgrepp, tänker jag. Som samtidigt som det synliggör det som ännu inte framträtt ordentligt gör det med en ny blick. En blick som inser att kön och könsroller är viktiga parametrar i all historiska förändring. Och att den blicken måste finnas där hela tiden, vare sig vi skriver om medeltida uppror, hushållssystemet under 1600-talet, Karl X II:s krig eller arkitektur i folkhemmet.

Inga konstigheter egentligen. Bara ett sätt att göra bilden av historien ännu rikare och mer angelägen. Och roligare att skriva dessutom. Men kanske svårare, till att börja med iallafall, eftersom detta, trots att det är 2015 gubevars, är så nytt.